ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ฯ

ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างศักยภาพผู้กู้กองทุน กยศ.
attach แฟ้มประกอบข่าว : 111.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<