ขอเชิญชวนอาจารย์ทุกท่านจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย google meet

การเรียนการสอนออนไลน์ด้วย google meet
เนื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย ZOOM ไม่เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบัน หากท่านไม่สามารถจองห้อง zoom ของทางมหาวิทยาลัยได้ สามารถใช้ GOOGLE MEET โดยใช้ Account @WEBMAIL.NPRU.AC.TH  
----------------------
- เข้าสู่ระบบ : https://meet.google.com/ 
- การสอนออนไลน์ที่รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 100 คน นาน 24 ชม.
- สามารถบันทึกการสอนได้ และจัดเก็บไว้ใน google drive ของท่าน
----------------------
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานสำหรับผู้สอน https://short.npru.ac.th/meet


----------------------
ติดต่อสอบถามข้อมูล Inbox มาที่ : https://www.facebook.com/cc.npru
----------------------

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<