ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟท์แวร์ English Discoveries Online รับสิทธิ์ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟท์แวร์ English Discoveries Online รับสิทธิ์ภาคเรียนที่ 2/2563
ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟท์แวร์ English Discoveries Online รับสิทธิ์ภาคเรียนที่ 2/2563
เข้ารับการทดสอบระหว่างวันที่ 12-20 กรกฎาคม 2564 

>> สามารถตรวจสอบรายชื่อ และสแกนเข้ากลุ่มภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 << 

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<