ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นสำหรับนักศึกษา รหัส 61-63 รูปแบบออนไลน์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นสำหรับนักศึกษา รหัส 61-63 รูปแบบออนไลน์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นสำหรับนักศึกษา รหัส 61-63 รูปแบบออนไลน์ 
>> เริ่มอบรมวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 << 


หมายเหตุ: (มีเงื่อนไขโดยละเอียดที่ด้านล่างตารางกำหนดการ)
1. นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม คือผู้ที่สมัครเข้ารับการอบรมในระบบออนไลน์เท่านั้น
2. นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของโครงการ  
3. กรณีนักศึกษามีรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในวันเวลาเดียวกัน จะได้รับคะแนนจากกิจกรรมแรกที่นักศึกษามีชื่อเข้าร่วมเพียงกิจกรรมเดียวเท่านั้น
attach แฟ้มประกอบข่าว : ตารางอบรม-ปชส._shortcourse (1).pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<