เปิดลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ English Discoveries Online ภาคเรียนที่ 2/63

เปิดลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ English Discoveries Online ภาคเรียนที่ 2/63


ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ English Discoveries Online ภาคเรียนที่ 2/63
ตั้งแต่วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.

รหัสนักศึกษา 63
https://forms.gle/uwbMeeuXXfogryV49
รหัสนักศึกษา 62
https://forms.gle/Nwyrh7FcFm6vFD338
รหัสนักศึกษา 61
https://forms.gle/4CdtLu8REvdsx4qVA
รหัสนักศึกษา 60
https://forms.gle/5Su2YTDLQJqYVuxCA

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<