ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานโปรแกรม X-Reading ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาหลักสูตร คบ. รหัส 63

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานโปรแกรม X-Reading ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาหลักสูตร คบ. รหัส 63
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานโปรแกรม X-Reading ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาหลักสูตร คบ. รหัส 63
>> สอบวันที่ 28 มิถุนายน 2564 << 

แนวปฏิบัติสำหรับการเข้าสอบ และตรวจสอบรายชื่อ ดังนี้ 

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<