ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยืนยันรับสิทธิ์การใช้งานซอฟท์แวร์ English Discoveries Online สำหรับนักศึกษารหัส 63 (ยกเว้นหลักสูตร คบ.)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยืนยันรับสิทธิ์การใช้งานซอฟท์แวร์ English Discoveries Online สำหรับนักศึกษารหัส 63 (ยกเว้นหลักสูตร คบ.)
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยืนยันรับสิทธิ์การใช้งานซอฟท์แวร์ English Discoveries Online สำหรับนักศึกษารหัส 63 (ยกเว้นหลักสูตร คบ.)


หมายเหตุ** นักศึกษาที่มีสิทธิ์รับสิทธิ์การใช้งานซอฟท์แวร์ ให้สแกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ 

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<