ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ หลังการใช้งานโปรแกรม x-reading ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษา คบ. รหัส 63

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ หลังการใช้งานโปรแกรม x-reading ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษา คบ. รหัส 63
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ หลังการใช้งานโปรแกรม x-reading ครั้งที่ 1 
สำหรับนักศึกษา คบ. รหัส 63 ที่รับสิทธิ์ภาคการศึกษาที่ 2/2563 

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<