รายงานผลคะแนนประจำสัปดาห์กิจกรรมส่งคลิปวิดิโอพูดภาษาอังกฤษเพื่อสะสมคะแนน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3

รายงานผลคะแนนประจำสัปดาห์กิจกรรมส่งคลิปวิดิโอพูดภาษาอังกฤษเพื่อสะสมคะแนน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3

รายงานผลคะแนนประจำสัปดาห์กิจกรรมส่งคลิปวิดิโอพูดภาษาอังกฤษเพื่อสะสมคะแนน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. - 2 พ.ค. 64  >> ตรวจสอบคะแนน คลิ๊ก<<  

รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-9 พ.ค. 64  >> ตรวจสอบคะแนน คลิ๊ก<<

** คะแนนตกหล่น รอบที่ 1 และ 2 >>ตรวจสอบคะแนน คลิ๊ก<<

รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 10-16 พ.ค. 64 >>ตรวจสอบคะแนน คลิ๊ก<< 

รอบที่ 4 ระหว่างวันที่ 17-23 พ.ค. 64  >>ตรวจสอบคะแนน คลิ๊ก<< 

รอบที่ 5 ระหว่างวันที่ 24-30 พ.ค. 64  >> ตรวจสอบคะแนน คลิ๊ก << 

เดือนมิถุนายน 2564 

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 64  >> ตรวจสอบคะแนน คลิ๊ก << 

รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-13 มิถุนายน 2564 >> ตรวจสอบคะแนน คลิ๊ก << 

รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 14-20 มิถุนายน 2564 >> ตรวจสอบคะแนน คลิ๊ก<< 

    นศ.สามารถสแกน QR Code เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคะแนน 

รายงานผลคะแนนประจำสัปดาห์ รอบที่ 4 (เดือนมิถุนายน)   ระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน 2564 

attach แฟ้มประกอบข่าว : 4. VDO Assessment (21-27 June 2021).pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<