มอบทุนสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ CEFR LR Simulation (ซอฟต์แวร์ประเภทฝึกทำข้อสอบ) สำหรับนักศึกษารหัส 61 และ 62

มอบทุนสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ CEFR LR Simulation (ซอฟต์แวร์ประเภทฝึกทำข้อสอบ) สำหรับนักศึกษารหัส 61 และ 62
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2564
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ >>https://forms.gle/ayagV9g4svkknR6m7
attach แฟ้มประกอบข่าว : CEFR_LR_Simulation.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<