ประกาศผลคะแนนกิจกรรมการสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์กับอาจารย์ชาวต่างชาติ (Speaking Online with Foreign Teaches) ประจำเดือน มกราคม 2564

ประกาศผลคะแนนกิจกรรมการสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์กับอาจารย์ชาวต่างชาติ (Speaking Online with Foreign Teaches) ประจำเดือน มกราคม 2564
ประกาศผลคะแนนกิจกรรมการสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์กับอาจารย์ชาวต่างชาติ 
(Speaking Online with Foreign Teaches) 
ประจำเดือน มกราคม 2564 ระหว่างวันที่ 4-29 มกราคม 2564

คะแนนกิจกรรม Speaking 

คะแนน Speaking-Topic 

***หมายเหตุ: คะแนนกิจกรรมครั้งนี้จะได้รับการบันทึกในระบบสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<