ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นสำหรับนักศึกษารหัส 62 - 63

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นสำหรับนักศึกษารหัส 62 - 63
ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นสำหรับนักศึกษารหัส 62 - 63

จัดอบรมระหว่างวันที่ 15 ก.พ.- 19 มี.ค. 64  (อบรม 12 ชั่วโมง = 12 คะแนน) จำนวน 5 กลุ่ม กลุ่มละ 50 คน โดยแบ่งออกดังนี้ 

หลักสูตร English for Life สำหรับนักศึกษา รหัส 62 - 63

ตรวจสอบรายชื่อ  ***อย่าลืมเข้าไลน์กลุ่ม QR-Code ในใบรายชื่อ

attach แฟ้มประกอบข่าว : ตารางอบรม 62-63 (1).pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<