ประกาศรายชื่อกิจกรรมอบรมเตรียมสอบก่อนจบสำหรับนักศึกษารหัส 60-62 รูปแบบออนไลน์

ประกาศรายชื่อกิจกรรมอบรมเตรียมสอบก่อนจบสำหรับนักศึกษารหัส 60-62 รูปแบบออนไลน์
ประกาศรายชื่อกิจกรรมอบรมเตรียมสอบก่อนจบสำหรับนักศึกษารหัส 60-62 รูปแบบออนไลน์
*** ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ และแอดเข้ากลุ่มไลน์

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<