ประกาศรายชื่อและกำหนดการกิจกรรมอบรม Media Project รูปแบบออนไลน์ เริ่มอบรมวันที่ 4 ก.พ. 64

ประกาศรายชื่อและกำหนดการกิจกรรมอบรม Media Project รูปแบบออนไลน์ เริ่มอบรมวันที่ 4 ก.พ. 64
โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
กิจกรรม อบรม Media Project รูปแบบออนไลน์ เริ่มอบรมวันที่ 4 ก.พ. 64   
นักศึกษาต้องเข้าร่วมอบรมมากกว่า 80% ขึ้นไปจึงจะได้รับการนับคะแนน
attach แฟ้มประกอบข่าว : ตารางอบรม Media Project.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<