ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์และอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ English Discoveries ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์และอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ English Discoveries ภาคเรียนที่ 2/2563
 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์และอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ English Discoveries ภาคเรียนที่ 2/2563

***ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ และปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์และอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ English Discoveries
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

<<ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์และอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ให้เข้าไปอ่านรายละเอียดในไลน์กลุ่ม>>

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<