ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเพื่อการสร้างรายได้ (Learn to Earn)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเพื่อการสร้างรายได้ (Learn to Earn)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเพื่อการสร้างรายได้ (Learn to Earn)

รูปแบบออนไลน์ เริ่มอบรมวันที่ 11 ม.ค. 64   

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ  ตรวจสอบรายชื่อ

ตรวจสอบตารางอบรม  ตารางอบรม

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<