อบรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเพื่อการสร้างรายได้ (Learn to Earn) ออนไลน์

อบรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเพื่อการสร้างรายได้ (Learn to Earn) ออนไลน์
โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กิจกรรม อบรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเพื่อการสร้างรายได้ (Learn to Earn)  รูปแบบออนไลน์

จัดอบรมระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 11 ม.ค. - 10 ก.พ. 64 (อบรม 15 ชั่วโมง = 15 คะแนน) 
มี 2 หลักสูตร จำนวนรวม 4 กลุ่ม รับสมัครกลุ่มละ 40 คน รับสมัคร วันที่ 5 ม.ค.64

หลักสูตร 1) Presentation 
กลุ่มที่ 1 => อ.อุบลรัตน์ ตรีพงษ์พันธุ์
กลุ่มที่ 2 => อ.กฤติยา คงแท่น
กลุ่มที่ 3 => อ.กฤติยา คงแท่น

หลักสูตร 2) Job Interview
กลุ่มที่ 4 => อ.อิทธินันทน์ คิมหะจันทน์


ขอบคุณค่ะ
Best Regards,
Sininat Phoonphermphan : )
-----------------------------------
Training Division, Language Institute, NPRU
Tel: (66) 3410 9300 ext.3265 
Mobile: (66) 89-515-1166

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<