ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรม English Club ตรวจสอบรายชื่อ+เข้า QR Code ร่วมอบรม Online

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรม English Club ตรวจสอบรายชื่อ+เข้า QR Code ร่วมอบรม Online
ประกาศกิจกรรม English Club ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรม เป็นแบบ Online 

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ  ตรวจสอบรายชื่อ

เข้า QR Code ร่วมอบรม Online  QR Code ร่วมอบรม Online

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<