ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยืนยันรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ English Discoveries ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยืนยันรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ English Discoveries ภาคเรียนที่ 2/2563

***ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ และปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์

การใช้งานซอฟต์แวร์ English Discoveries

ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

 ตรวจสอบรายชื่อ <<<>>>

<<ขั้นตอนการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์  >>

 

 

 

 

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<