ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดในจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 5)

ขยายระยะเวลาจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2564
attach แฟ้มประกอบข่าว : Covid-19-5 stop-17.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<