ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม NPRU English Fair ในวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม NPRU English Fair ในวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2563
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม NPRU English Fair 
ในวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2563 
และให้นักศึกษาเข้าร่วมกลุ่มไลน์ในรอบที่มีรายชื่อ 
ภายในวันที่ 16  พฤศจิกายน 2563

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<