รายงานคะแนนการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries ภาคเรียนที่ 3/2562

รายงานคะแนนการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries ภาคเรียนที่ 3/2562
 รายงานคะแนนการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries ภาคเรียนที่ 3/2562
1. กรณีนักศึกษาทำครบ 4 เงื่อนไข คลิก 
2. กรณีนักศึกษาทำครบเงื่อนไข 3 ใน 4 แต่ผลการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries
ไม่มีการพัฒนาการเพิ่มขึ้น 1 ระดับ คลิก  ***ทดสอบใหม่ครั้งที่ 2
3. กรณีนักศึกษาทำครบเงื่อนไข 3 ใน 4 แต่มีระยะเวลาการเรียนรู้น้อยกว่า 50 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 6 เดือน คลิก  ***ไม่ได้รับคะแนน

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<