ประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ การทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาสำหรับนักศึกษา รหัส60

ประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ การทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาสำหรับนักศึกษา รหัส60
ประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ การทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาสำหรับนักศึกษา รหัส60
ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
1. แต่งกายชุดนักศึกษาเท่านั้น
2. นำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ บัตรประจำตัวประชาชน มาเข้าสอบ
3. เตรียมดินสอ 2B และยางลบ เพื่อใช้ในการสอบ
4. นักศึกษามาก่อนเวลาเข้าสอบ ไม่น้อยกว่า 20 นาที (นักศึกษาที่มาหลังเวลาเริ่มทดสอบไปแล้ว 15 นาที จะไม่สามารถเข้าสอบได้)
** นักศึกษาเตรียมหน้ากากอนามัย ตามนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19

สถานที่สอบ
- วันที่ 17 ,18 ,23 และ 25  พฤศจิกายน 2563 ห้องสอบ หอประชุม ชั้น 6 อาคารวิทยาศาสตร์และหอประชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- วันที่ 24 และ 27 พฤศจิกายน 2563 ห้องสอบ LI508 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม

หมายเหตุ : รายชื่อนักศึกษาที่ลงสอบตามวัน – รอบทดสอบด้านล่างนี้ หัวหน้าหมู่เรียนเป็นตัวแทนในการลงทะเบียนสอบ ถ้ามีรายชื่อนักศึกษาตกหล่น ให้นักศึกษาเข้าสอบในวันและรอบทดสอบที่หมู่เรียนของตนเองสมัคร และแจ้งผู้คุมสอบเพื่อลงชื่อเข้าสอบเพิ่มคะ
ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ
************************************************************************************


>> ปิดหน้าต่างนี้ <<