เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม NPRU English Fair รอบวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เช้า - บ่าย

เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม NPRU English Fair รอบวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เช้า - บ่าย
เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม NPRU English Fair รอบวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  
(X) คำเตือน : อ่านและกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง เพราะเมื่อยืนยันการลงทะเบียนในรอบนั้น ๆ แล้ว จะไม่สามารถลงใหม่ได้ในรอบนั้น 

รอบเช้า >> 

รอบบ่าย >> 

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<