ประกาศรายชื่อนักศึกษากิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์กับอาจารย์ชาวต่างชาติครั้งที่4ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 6-30 ตุลาคม 2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษากิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์กับอาจารย์ชาวต่างชาติครั้งที่4ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 6-30 ตุลาคม 2563

 ตรวจสอบรายชื่อและสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มสนทนากับอาจารย์ต่างชาติ 

 อ่านแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่

 

 

หมายเหตุ

1. นักศึกษาจะได้รับ 1-7 คะแนน ต่อการสนทนา 1 ครั้ง

(กรณีที่ลงทะเบียนมากกว่า 1 ครั้ง หัวข้อหรือเรื่องที่พูดต้องไม่ซ้ำ)

2. หากตรวจสอบว่านักศึกษาพูดหัวข้อซ้ำจะไม่ได้รับคะแนนในครั้งนั้น ๆ

3. นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาได้ หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ถือว่า \"สละสิทธิ์\" โดยทันที

4. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ตรงตามวันและเวลาในประกาศรายชื่อ 

5. สิทธิ์การได้รับคะแนนและการตัดสิทธิ์ขึ้นอยู่กับอาจารย์เจ้าของกลุ่มกิจกรรมนั้น

6. นักศึกษาสามารถรับคะแนนสูงสุดในกิจกรรมนี้รวมกันไม่เกิน 50 คะแนน 

7. ผลคะแนนจะประกาศให้ทราบในเดือน พฤศจิกายน 2563

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆได้ทางเว็บไซต์สถาบันภาษา http://li.npru.ac.th/

แหล่งข้อมูลมหาวิทยาลัย www.npru.ac.th/

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<