ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี

ได้รับรางวัลบุญถิ่นอัตถากร ประเภทอาจารย์ดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
attach แฟ้มประกอบข่าว : messageImage_1601453488302.jpg

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<