มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้คะแนน 85.9 อยู่ในระดับ A

นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
attach แฟ้มประกอบข่าว : S__18587678.jpg

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<