รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กรมบัญชีกลางมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ผ่านมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<