ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ชำนาญ รอดเหตุภัย

ในโอกาสที่ได้รับการประกาศยกย่องเป็น "ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย" ประจำปีพุทธศักราช 2563
attach แฟ้มประกอบข่าว : NEWS29.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<