ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสิทธิ์ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาคเรียนที่1/2563 พร้อมแนวปฏิบัติการลงทะเบียนยืนยันการรับสิทธิ์ซอฟต์แวร์ฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสิทธิ์ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาคเรียนที่1/2563 

พร้อมแนวปฏิบัติการลงทะเบียนยืนยันการรับสิทธิ์ซอฟต์แวร์ฯ 

  • รายชื่อนักศึกษารหัส 63 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2563  คลิก 
  • รายชื่อนักศึกษารหัส 62 - 60 ระหว่างวันที่ 7 - 11 กันยายน 2563  คลิก 

ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์รับสิทธิ์ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาคเรียนที่ 1/2563  คลิก 

แนวปฏิบัติการลงทะเบียนยืนยันการรับสิทธิ์ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำภาคเรียนที่ 1/2563  คลิก 


*หมายเหตุ:
- กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับภาคเรียนที่ 1/2563 ซ้ำหลายวันหรือหลายรอบ จะถูกตัดรายชื่อออก สถาบันภาษาจะยึดการลงทะเบียนรอบแรกของนักศึกษาเท่านั้น
- หากนักศึกษาสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามด้วยตนเองได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม>> ปิดหน้าต่างนี้ <<