รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์อบรมออนไลน์ และ QR code ไลน์กลุ่ม เพื่อยืนยันเข้าอบรมเตรียมสอบ TOEFL รูปแบบออนไลน์ (30 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์อบรมออนไลน์ และ QR code ไลน์กลุ่ม 

นักศึกษากรุณากรอกข้อมูลเพื่อยืนยันการเข้าสอบ pre-test (รูปแบบออนไลน์) คลิก  ตั้งแต่วันนี้ – 17 ก.ค. 63 

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา  คลิก 

รายละเอียดที่นักศึกษาควรทราบ

1. นักศึกษาที่มีรายชื่อกรุณา Scan QR code ไลน์กลุ่มภายในวันที่ 17 ก.ค. 63 เวลา 16.30 น. เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติในการสอบ
  • สำหรับกลุ่ม 1-10 ชื่อ “TOEFL Group 1-10
  • สำหรับกลุ่ม 11-15 ชื่อ “TOEFL Group 11-15

2. สถาบันจัดทดสอบก่อนอบรม (pre-test)รูปแบบออนไลน์ วันพุธที่ 22 ก.ค. 63

  • รอบเช้า 09.00-11.30 น. จำนวน 500 คน 
  • รอบบ่าย 13.00-15.30 น. จำนวน 500 คน 

3. นักศึกษาจะได้รับ user เข้าใช้งานอบรมออนไลน์ ในวันที่ 22 ก.ค. 63 หลังการเข้าทดสอบก่อนอบรม (pre-test) เรียบร้อยแล้ว และการนับคะแนนสะสมเพื่อผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาทำตามเงื่อนไขการอบรมที่กำหนดเท่านั้น (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<