ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เรียนรายวิชา 1500126 และ 1500127 ภาคการศึกษา 1/2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เรียนรายวิชา 1500126 และ 1500127 ภาคการศึกษา 1/2563
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เรียนรายวิชา 1500126 และ 1500127 ภาคการศึกษา 1/2563 ดังนี้

รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 1500126     วันจันทร์ 08.30 - 11.30 น.      คลิก 

รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 1500126     วันอังคาร 12.30 - 15.30 น.     คลิก

รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติ 1500127   วันจันทร์ 12.30 - 15.30 น.      คลิก 

รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติ 1500127   วันอังคาร 08.30 - 11.30 น.     คลิก 

หมายเหตุ 

นักศึกษากรุณาสแกน QR code เพื่อเข้ากลุ่มตามวิชาและเวลาที่นักศึกษากรอกแบบสำรวจ


>> ปิดหน้าต่างนี้ <<