ประกาศผลคะแนนอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษารหัส 61-62 (รูปแบบออนไลน์) จำนวน 12 หลักสูตร

ประกาศผลคะแนนอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษารหัส 61-62 (รูปแบบออนไลน์) จำนวน 12 หลักสูตร 

รอบวันที่ 9 - 26 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 15.30 น

หลักสูตร Title_ Clothes  : อาจารย์สถาพร รุ่งสว่าง   

ตรวจสอบผลคะแนน  คลิก 

หลักสูตร Title_ Home  :  อาจารย์พัทรียา สุขประเสริฐ

ตรวจสอบผลคะแนน  คลิก

หลักสูตร Title_ Around town  :  อาจารย์ปฐมารัตน์  ผลิเจริญสุข

ตรวจสอบผลคะแนน  คลิก

หลักสูตร  Title_ Food : พิมพ์นิพร สดคมขำ

ตรวจสอบผลคะแนน  คลิก

หมายเหตุ 

นักศึกษารหัส 61 - 62 ที่เข้ารับการอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขในครั้งนี้ จะได้รับการบันทึกคะแนนในระบบภายในเดือนกรกฎาคม 2563


>> ปิดหน้าต่างนี้ <<