เปิดระบบลงทะเบียน กิจกรรมการสนทนาภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) กับอาจารย์ชาวต่างชาติ ครั้งที่ 1 (Speaking Online with Foreign Teachers #1) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 8-31 กรกฎาคม 2563สมัครที่นี่   คลิก 

แนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมการพูดครั้งที่ 1   คลิก
attach แฟ้มประกอบข่าว : ใบสมัคร 1 พร้อม link.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<