ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการสนทนาภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) กับอาจารย์ชาวต่างชาติ ครั้งที่ 1 (Speaking Online with Foreign Teachers #1) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 8-31 กรกฎาคม 2563


แนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมการพูดครั้งที่ 1    คลิก 
>> ปิดหน้าต่างนี้ <<