รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 22 มิถุนายน 2563  คลิก  

วันที่ 23 มิถุนายน 2563  คลิก  

วันที่ 24 มิถุนายน 2563  คลิก 
 
วันที่ 25 มิถุนายน 2563  คลิก 

 วันที่ 26 มิถุนายน 2563  คลิก

วันที่ 29 มิถุนายน 2563   คลิก

วันที่ 30 มิถุนายน 2563  คลิก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563   คลิก 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563   คลิก 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563   คลิก 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563   คลิก

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563  คลิก 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  คลิก 

 วันที่13 กรกฎาคม 2563  คลิก 

วันที่14 กรกฎาคม 2563   คลิก 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563  คลิก

 วันที่16 กรกฎาคม 2563  คลิก 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563  คลิก
>> ปิดหน้าต่างนี้ <<