รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมระยะสั้นแบบออนไลน์ (Online) สำหรับนักศึกษา 61-62 ระหว่างวันที่ 9 - 12 มิ.ย. 63 (รอบ 1)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมระยะสั้นแบบออนไลน์ (Online) สำหรับนักศึกษา 61-62 ระหว่างวันที่ 9 - 12 มิ.ย. 63 (รอบ 1)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมระยะสั้นแบบออนไลน์ (Online) สำหรับนักศึกษา 61-62 ระหว่างวันที่ 9 - 12 มิ.ย. 63 (รอบ 1) 

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ add QR code ในไลน์กลุ่มที่แจ้งไว้ท้ายรายชื่อสำหรับเข้ากลุ่มเพื่ออบรมออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก 

เงื่อนไขการลงทะเบียน
1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และหลักสูตรในการอบรมได้ หากนักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการอบรมดังกล่าว ถือว่า “สละสิทธิ์” โดยทันที
3. นักศึกษาที่ไม่มีชื่อในระบบลงทะเบียนไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้
4. ในกรณีเข้าอบรมโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีรายชื่อปรากฏในระบบลงทะเบียนจะไม่ได้รับคะแนนในการอบรมในครั้งนี้
5. นักศึกษาที่เข้าอบรมทั้งวันจึงจะได้รับคะแนนในการอบรมในครั้งนี้
6. อบรมครั้งนี้ 6 ชั่วโมง นักศึกษาจะได้รับ 10 คะแนน

หมายเหตุ
1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมในครั้งนี้ คือผู้ที่ลงทะเบียนในระบบออนไลน์เท่านั้น สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน e-mail จะไม่ได้รับการพิจารณาในครั้งนี้
2. นักศึกษารหัส 55 - 60 ที่เข้ารับการอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขในครั้งนี้ จะได้รับการบันทึกคะแนนในระบบภายในเดือนมิถุนายน 2563
3. นักศึกษารหัส 61 - 62 ที่เข้ารับการอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขในครั้งนี้ จะได้รับการบันทึกคะแนนในระบบภายในเดือนกรกฎาคม 2563


>> ปิดหน้าต่างนี้ <<