คะแนนอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นสำหรับนักศึกษา 55 - 60 (รูปแบบออนไลน์) หลักสูตร Daily English 1 - 12 อบรมเมื่อวันที่ 12 - 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 - 15.30 น.

คะแนนอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นสำหรับนักศึกษา 55 - 60 (รูปแบบออนไลน์) หลักสูตร Daily English 1 - 12 อบรมเมื่อวันที่ 12 - 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 - 15.30 น.
ประกาศ คะแนนอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นสำหรับนักศึกษา 55 - 60 (รูปแบบออนไลน์) หลักสูตร Daily English 1 - 12 อบรมเมื่อวันที่ 12 - 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 - 15.30 น.

ตรวจสอบผลคะแนน  คลิก 

หมายเหตุ 

นักศึกษารหัส 55 - 60 ที่เข้ารับการอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขในครั้งนี้ จะได้รับการบันทึกคะแนนในระบบภายในเดือนมิถุนายน 2563

attach แฟ้มประกอบข่าว : ใบลงทะเบียน น.ศ. 55-60.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<