ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/2562

ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/2562
การสอบ Placement test เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries Online
นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ English Discoveries Online 2/2562

นักศึกษาจะสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เท่านั้น ดังนั้น นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้
1. เข้าทำกิจกรรมต่าง ๆ ในซอฟต์แวร์ English Discoveries ตามเงื่อนไขการสะสมคะแนนผ่านซอฟต์แวร์ฯ ที่สถาบันภาษากำหนด

2. ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบ Placement test เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries ระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ได้ที่ http://res.npru.ac.th/li-training/
3. การทดสอบ Placement test  เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ตามวันเวลาและสถานที่ที่นักศึกษาลงทะเบียนทดสอบไว้ โดยนักศึกษาจะต้องแต่งกายชุดนักศึกษาและแสดงบัตรนักศึกษา เพื่อเข้ารับการทดสอบ


หมายเหตุ: เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ต้องจำกัดจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบลงทำการขยายวันเวลาการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาคเรียนที่ 2/2562 ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19>> ปิดหน้าต่างนี้ <<