การฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ (ปิด 26 พ.ค. 2563)

สถาบันวิจัยและพัฒนา
การฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับ การวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่”
ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
ระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2563 (ปิดรับสมัคร 26 พฤษภาคม 2563)>> ปิดหน้าต่างนี้ <<