ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 7)

(ขยายเวลาปิดทำการชั่วคราว ครั้งที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<