ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 (รอบเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 (รอบเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2)

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา และห้องออนไลน์ดังกล่าว เพื่อเข้ารับการทดสอบให้ถูกรอบ

12 พฤษภาคม 2563 Labcom Online 1  คลิก
12 พฤษภาคม 2563 Labcom Online 2  คลิก
13 พฤษภาคม 2563 Labcom Online 1  คลิก
13 พฤษภาคม 2563 Labcom Online 2  คลิก
14 พฤษภาคม 2563 Labcom Online 1  คลิก
14 พฤษภาคม 2563 Labcom Online 2  คลิก
15 พฤษภาคม 2563 Labcom Online 1  คลิก
15 พฤษภาคม 2563 Labcom Online 2  คลิก


พร้อมศึกษาคู่มือขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ฯ ภาคเรียนที่ 2/2562 (รอบเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) คลิก 


>> ปิดหน้าต่างนี้ <<