ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษามี Digital Skill ยกระดับ English Proficiency และภาษาที่ 3 กิจกรรม Media Project ผ่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 29 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษามี Digital Skill ยกระดับ English Proficiency 

และภาษาที่ 3 กิจกรรม Media Project ผ่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 29 พฤษภาคม 2563 

ระยะเวลาเรียนรวม 30 ชั่วโมง ได้ 50 คะแนน  นักศึกษาจะต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80% มิฉะนั้นจะไม่ผ่านการอบรม

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อสแกน QR Code ไปยังกลุ่ม Facebook Group เพื่อเรียนตามกำหนดการอบรม 

Group 1    คลิก 

Group 2    คลิก 

Group 3    คลิก 


attach แฟ้มประกอบข่าว : Schedule Student and Lecturers.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<