คู่มือการอบรมรับรหัสใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาคเรียนที่ 3/2562 ผ่านทางออนไลน์


รายชื่อผู้มสิทธิ์รับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์และการอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ English Discoveries ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สำหรับนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2562

27.04.2563  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 1  คลิก 

27.04.2563 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 2  คลิก
 
28.04.2563 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 1  คลิก 

29.04.2563 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 1  คลิก 

29.04.2563 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 2  คลิก 

30.04.2563 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 1 คลิก 

30.04.2563 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 2  คลิก 

01.05.2563 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 1  คลิก 

01.05.2563 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 2  คลิก

คู่มือการอบรมรับรหัสใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาคเรียนที่ 3/2562 คลิก 


attach แฟ้มประกอบข่าว : ilovepdf_merged (21).pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<