กำหนดการแจกสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาคเรียนที่ 3/2562


คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์และการอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ English Discoveries สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำภาคเรียนที่ 3/2562  คลิก 

attach แฟ้มประกอบข่าว : อินเทอร์เน็ต 3-2563.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<