ประกาศ เลื่อนสอบปลายภาคของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดวันสอบปลายภาคของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2563 นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ในประเทศยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร “มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเลื่อนกำหนดการสอบออกไปอย่างไม่มีกำหนด” และหากมีการกำหนดวันสอบแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
attach แฟ้มประกอบข่าว : 247500_1584774105385-แปลง.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<