ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษารหัส 56 - 62 เปิดรับสมัคร 2 รอบ (คอร์สละ 65 คน)

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษารหัส 56 - 62 เปิดรับสมัคร 2 รอบ (คอร์สละ 65 คน)
โครงการอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษารหัส 56 - 62 "Applied Vocabulary for Everyday Communication"  

เปิดรับสมัคร 2 รอบ (คอร์สละ 65 คน) 

1. รหัส 56 - 59 เปิดรับสมัคร วันที่ 27 ม.ค. 63
2. รหัส 60 - 62 เปิดรับสมัคร วันที่ 28 ม.ค. 63
ที่เว็บไซต์สถาบันภาษา li.npru.ac.th เวลา 9.00 น เป็นต้นไป 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมวันที่ 31 ม.ค. 63

เงื่อนไข
1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และหลักสูตรในการอบรมได้ หากนักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการอบรมดังกล่าว ถือว่า “สละสิทธิ์” โดยทันที

3. นักศึกษาที่ไม่มีชื่อในระบบลงทะเบียนไม่สามารถเข้าอบรมได้

4. นักศึกษาที่เข้าอบรมน้อยกว่า 80 % ของเวลาอบรมทั้งหมด จะไม่ได้รับการคิดคะแนนในการอบรมครั้งนี้ (อบรม 5 ครั้ง ๆ 3 ชั่วโมง นักศึกษาขาดได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น)

5. อบรมครบ 15 ชั่วโมง นักศึกษาจะได้รับ 25 คะแนน 

หมายเหตุ
1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมในครั้งนี้ คือผู้ที่ลงทะเบียนในระบบออนไลน์เท่านั้น สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน e-mail จะไม่ได้รับการพิจารณาในครั้งนี้

2. ผู้ที่เข้ารับการอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขในครั้งนี้ จะได้รับการบันทึกคะแนนในระบบภายในเดือนมีนาคม 2563


attach แฟ้มประกอบข่าว : Short course schedule - 2-2019-ปชส..pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<