ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 นักศึกษาภาค กศ.พป.

สอบวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งสอบซ้อนที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม ชั้น 1
ได้ตั้งแต่วันนี้ - 9 กุมภาพันธ์ 2563

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<