ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษารหัส 55 - 61 รับสมัครจำนวน 150 คน ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 563

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษารหัส 55 - 61 รับสมัครจำนวน 150 คน ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 563

โครงการเสริมสร้างและบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษามี Digitalization & Digital Skills ยกระดับ English Proficiency skill และภาษาที่ 3 “ กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษา  ครั้งที่ 2  ” สำหรับนักศึกษารหัส 55 - 61 จำนวน 150 คน (อบรม 12 ชั่วโมง/20คะแนน) ระหว่างวันที่ 15  มกราคม  - 17 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดรับสมัครวันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. ที่เว็บไซต์สถาบันภาษา http://li.npru.ac.th 

ตารางอบรม คลิก 

ข้อกำหนด-เงื่อนไขสำหรับการร่วมกิจกรรมอบรม คลิก 

หมายเหตุ 
1. ให้ลงทะเบียนยึดตามอาจารย์ผู้สอน (แยกตามสีในตารางอบรม เท่านั้น)
2. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 13 มกราคม 2563 (ช่วงเย็น) 

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<