รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์การเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562

รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์การเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563


*หมายเหตุ:

- กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ซ้ำหลายวันหรือหลายรอบ จะถูกตัดรายชื่อออก
สถาบันภาษาจะยึดการลงทะเบียนรอบแรกของนักศึกษาเท่านั้น
- หากนักศึกษาสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามหรือตรวจสอบด้วยตนเองได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม


attach แฟ้มประกอบข่าว : 20191218162234_อินทราเน็ต 2- 2562.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<